استاندار وینتک

گواهی نامه ها و استانداردها

Wintech Certificates

مجموعه کارخانجات WINTECH با تولید پروفیلهای UPVC و صادرات آن به بیش از 54 کشور، موفق به دریافت گواهی نامه ها و استاندارد های بین المللی متعددی گردیده است.

همچنین کارخانه WINTECH ایران گواهینامه استاندارد و کیفیت محصولات تولیدی خود را از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین گواهینامه درجه یک کیفیت مرکز تحقیقات ساختمان مربوط به وزارت راه و شهرسازی دریافت نموده است.
 

استانداردهای دریافت شده داخل ایران 

استانداردهای دریافت شده در خارج از ایران